KAN-GA

KAN-GA

In 2016 start KAN-GA, een nieuw project in Oostende. Laaggeletterde moeders volgen lessen Nederlands, krijgen begeleiding, opvoedingsondersteuning en leren over leven in België.

lees meer »

Safar miljard!

Safar miljard!

In maart 2016 start Safar miljard. Jongvolwassen nieuwkomers krijgen individuele begeleiding en lessen over leven in België. We organiseren Safar miljard in Kortrijk, Menen en in Roeselare.

lees meer »

Toeleiders in diversiteit

Toeleiders in diversiteit

Fatima El Ghanzoini en Madinat Ozdoeva zijn toeleiders in diversiteit. Ze leggen een brug tussen inwoners van buitenlandse herkomst en diensten en organisaties in Kortrijk.

lees meer »

RoeSeLare for Work

RoeSeLare for Work

RSL for Work is een project dat kwetsbare inburgeraars in RoeSeLare toeleidt naar de arbeidsmarkt.

lees meer »


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF