Welkom

Nederlands leren? Vlaanderen en België beter leren kennen?
Sociaal tolk of vertaling nodig?
Wil je een vorming volgen? Advies of begeleiding krijgen rond omgaan met diversiteit? Vragen over vreemdelingenrecht of internationaal privaatrecht?


Neem dan zeker contact met ons op. Je vindt de contactgegevens van het Agentschap in regio West-Vlaanderen in de kolom hiernaast.

Historiek

Van vzw 'Opbouwerk voor Migranten'

In de jaren '70 ontstond de vzw 'Opbouwwerk voor Migranten' vanuit een groep vrijwilligers die zich bekommerden om het lot van gastarbeiders. Hieruit ontstond in 1991 het Migrantencentrum Kortrijk dat, net zoals het lokaal integratiecentrum in oostende, tot doel had

  • voorwaarden te creëren opdat vreemdelingen als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven,
  • een harmonieus samenleven te stimuleren tussen autochtonen en allochtonen.

In 2000 werden het Migrantencentrum in Kortrijk en de Sociale Dienst voor Vreemdelingen in Oostende steunpunten van het Provinciaal Integratiecentrum (PIC vzw). 
 

... naar deSOM

Met de komst van nieuwe deelwerkingen groeide en veranderde de organisatie tot deSOM vzw. 'deSOM' is geen afkorting, maar bundelt drie deelwerkingen:

  • het Onthaalbureau Inburgering,
  • de Sociaal Tolken- en Vertaaldienst
  • en het Integratiecentrum.

Samen hebben ze één doel: personen en organisaties begeleiden en ondersteunen zodat iedereen evenwaardig burger kan zijn en met elkaar kan samenleven.


En dan nu: het Agentschap Integratie en Inburgering

Sinds 1 januari 2015 behoort deSOM tot het Agentschap Integratie en Inburgering. Het Agentschap ondersteunt het Vlaams integratiebeleid. Je vindt in het Agentschap alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal tolken en vertalen, en de Huizen van het Nederlands (behalve de diensten in de steden Gent en Antwerpen, en HvN Brussel). Voor regio West-Vlaanderen betekent dit een versmelting van deSOM met het Huis van het Nederlands West-Vlaanderen.


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF