Inburgering in de praktijk

Vorming op maat

Tijdens een verkennend gesprek bekijken we wat je te weten wil komen. Zo kiezen we relevente elementen voor deze vorming.

Mogelijke thema's: 

  • Welke migratiestromen kent België?
  • Hoe heeft het beleid daar op ingespeeld?
  • Wat doet het Agentschap Integratie en Inburgering?
  • Wat wordt verwacht van mensen die nieuw zijn in België?
  • Wie is verplicht om inburgering te volgen en wie niet?
  • Waaruit bestaat een inburgeringstraject?
  • Wat betekent inburgering voor de overheid, voor de nieuwkomers die het inburgeringstraject doorlopen en voor de ruimere samenleving?

Voor wie: voor iedereen die meer zicht wil krijgen op inburgering.
 

Infosessie voor OKAN-leerlingen

OKAN-leerlingen kunnen een inburgeringstraject volgen vanaf ze meerderjarig zijn.Tijdens een infosessie informeren we hen over wat inburgering voor hen inhoudt:

  • Welke mogelijkheden heb je na het secundair onderwijs?
  • Welke ondersteuning kan inburgering bieden op vlak van werk, studies en vrije tijd?
  • Wat leer je in een cursus maatschappelijke oriëntatie?

Ben je een leerkracht of CLB-medewerker? Je bent ook welkom. Zo krijg je de kans kennis te maken met het inburgeringsprogramma om gerichter te kunnen antwoorden op vragen van de leerlingen.

Voor wie: OKAN-leerlingen, leerkrachten en CLB-medewerkers


Meer informatie?

Bel of mail Stefanie Sercu - 0483 32 46 83.


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF