Cursus maatschappelijke oriëntatie

Cursus over leven in België

In de cursus maatschappelijke oriëntatie (MO) krijg je informatie over het dagelijkse leven in België. Thema’s die aan bod komen zijn onderwijs, wonen, werkgelegenheid, gezondheid, mobiliteit, het politieke systeem, de geschiedenis van België en vrije tijd. Daarnaast is er ook ruime aandacht voor waarden en normen.

In de cursus werk je in groep aan attitudes en vaardigheden die nodig zijn om als volwaardige burger te kunnen deelnemen aan de samenleving. De leerkracht vertrekt vanuit je interesses, ervaringen en leervragen.

 

Praktisch

Maatschappelijke oriëntatie maakt deel uit van het inburgeringsprogramma. Samen met je trajectbegeleider bekijk je welke cursus voor jou geschikt is. Opgelet: inschrijven voor het inburgeringsprogramma kan enkel na een afspraak in een van onze contactpunten

 

Cursusinfo:

 • De lessen vinden plaats in Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare.
 • De lessen worden georganiseerd in je eigen taal of in een andere taal die je begrijpt.
 • De cursus duurt 60 uur.
 • Je krijgt twee individuele gesprekken bij je leekracht van een half uur.
 • Er zijn dag-, avond- en zaterdagcursussen of een combinatie hiervan.

 

Heb je interesse om je in te zetten als leerkracht MO?

Bekijk even de voorwaarden, daarna kan je je kandidaat stellen.  

 

Voorwaarden:

 • Je beschikt over agogische en didactische vaardigheden (bij voorkeur ben je daartoe geschoold).
 • Je kennis van het Nederlands is zeer goed.
 • Goede kennis van andere talen dan het Nederlands strekt tot de aanbeveling.
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en durft initiatief nemen.
 • Je kan een groep leiden.
 • Je kan omgaan met diversiteit binnen groepen.
 • Je bent in staat om probleemoplossend te denken en werken.
 • Je bent flexibel en stressbestendig.
 • Je kan aardig met een computer overweg.
 • Je hebt kennis van de procedures en methodieken rond inburgering (specifiek maatschappelijke oriëntatie) of bent bereid die kennis snel te verwerven.
 • Je bent bereid om een opleiding tot MO-leerkracht te volgen.

 

Wil je je opgeven als kandidaat, stuur dan je gegevens naar vacatures@integratie-inburgering.be.

 


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF