Loopbaanoriëntatie

Wat?

Je krijgt ondersteuning bij het bepalen van je levensloopbaan in België. Zo krijg je bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding bij het zoeken naar werk, een opleiding of naar info over sport, cultuur en vrije tijd. We vertrekken steeds vanuit je eigen wensen, ervaringen en kwalificaties (bijvoorbeeld diploma’s).

 

Drie perspectieven

Er zijn drie types loopbaanoriëntatie:

 • Inburgeraars met een professioneel perspectief kunnen begeleiding krijgen naar werk en zelfstandig ondernemerschap.
 • Inburgeraars met een educatief perspectief worden begeleid naar een studie.
 • Inburgeraars met een sociaal perspectief krijgen begeleiding naar deelname aan het socioculturele aanbod, vrijwilligerswerk en andere vrijetijdsbesteding. Dat type loopbaanoriëntatie wordt ook ‘maatschappelijke participatie’ genoemd.

 

1. Professioneel perspectief

 

http://www.vdab.be/vdab/logo/beeldlogo%20VDAB_kleur.jpg

Heb je een professioneel perspectief, dan kan je begeleiding krijgen naar werk en zelfstandig ondernemerschap. Hiervoor werken we samen met VDAB. Klik hier voor meer informatie over het inwerkingstraject bij VDAB.

 

2. Educatief perspectief

 

Wat?
Home

Wil je (verder) studeren, dan kan je begeleiding krijgen bij je zoektocht naar een studie. Hiervoor werken we samen met Leerwinkel West-Vlaanderen. Een trajectbegeleider ondersteunt je bij het maken van een studiekeuze en bij het zoeken naar een geschikte school. We houden rekening met reeds verworven kwalificaties en competenties in het thuisland.

Meer info >>

Diplomagelijkschakeling

Wil je nagaan of je studiebewijs of diploma gelijkwaardig is aan een Vlaams diploma in dezelfde studierichting? De trajectbegeleider van het onthaalbureau kan je ondersteunen bij het opstarten van de juiste procedure.
Ook de Leerwinkel geeft advies bij het opmaken van een dossier voor gelijkwaardigheidsbepaling.
Meer info over diplomagelijkschakeling vind je op de website van NARIC en op mijndiploma.be.

 

Waar studeren?

In West-Vlaanderen zijn er verschillende instellingen die opleidingen voor volwassenen aanbieden:

 • Centra voor volwassenenonderwijs
 • Centra voor Basiseducatie
 • Hogescholen
 • Universiteiten

Informatie over scholen, studietoelagen, enzovoort in Vlaanderen vind je op www.ond.vlaanderen.be.
Ben je op zoek naar een studierichting en wil je objectieve en kwaliteitsvolle informatie over deze studie? De onderwijskiezer vind je op www.onderwijskiezer.be.

 

3. Sociaal perspectief

 

Wat?

Inburgeraars met een sociaal perspectief krijgen begeleiding naar deelname aan het socio-culturele aanbod, vrijwilligerswerk en andere vrijetijdsbesteding. Dat type loopbaanoriëntatie wordt ook maatschappelijke participatie genoemd.

 

6 pijlers

Via een aanbod van 6 pijlers kan je werken aan het sociaal perspectief:

 1. Toeleiding praatgroepen: Nederlands oefenen op een informele manier.
 2. Toeleiding vrije tijd: we gaan samen op zoek naar vrijetijdsinvulling op maat.
 3. Toeleiding vrijwilligerswerk: we gaan samen op zoek naar gepast vrijwilligerswerk.
 4. Ondersteuning rond opvoeding, ouder-schoolbetrokkenheid, ...
 5. Toeleiding naar vrije tijdsaanbod voor minderjarigen.
 6. Inburgeringscoaching: samen met een vrijwilliger zoek je naar een gepast aanbod vrije tijd in jouw buurt.

 

Ontmoeting en Nederlands oefenen

Heb je geen interesse in begeleiding naar werk of een studie? Inburgering geeft je de kans om anderen te ontmoeten om zo je Nederlands te oefenen.

 

Projecten

We werken samen met reguliere diensten en voorzieningen aan projecten. Deze kunnen eenmalig zijn, maar we geven de voorkeur aan de opbouw van duurzame netwerken.


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF