Minderjarigen

Wat?

Ook minderjarige nieuwkomers kunnen bij ons terecht. Hun inburgering verloopt niet via een inburgeringsprogramma, wel door naar school te gaan. We helpen minderjarigen om een geschikte school te vinden. Daarnaast leiden we minderjarigen ook toe naar gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.

 

 

Voor wie?

Een minderjarige nieuwkomer bij inburgering is, net zoals in het onthaalonderwijs, iemand die voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Je bent tussen 2,5 en 18 jaar oud
  • Je hebt het Nederlands niet als thuistaal of moedertaal
  • Je beheerst onvoldoende de Nederlandse onderwijstaal
  • Je bent maximaal 9 maanden ingeschreven in een school met de Nederlandse onderwijstaal
  • Je verblijft maximaal 1 jaar ononderbroken in België


Meer info >>
Meer info >>

Leerplicht

Minderjarige nieuwkomers die in België verblijven hebben recht op onderwijs. Bovendien is er de wet op de leerplicht. In België moet je naar school gaan vanaf het jaar waarin je 6 jaar wordt. Er is voltijdse leerplicht tot 15 of 16 jaar en deeltijdse leerplicht tot 18 jaar.

 

Meer info >>

Onthaalonderwijs

Het Departement Onderwijs voorziet onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het basis- en het secundair onderwijs. Dit onderwijs is sterk gericht op het verwerven van de Nederlandse taal en het aanleren van vaardigheden. Inburgering zal de leerplichtige minderjarige doorverwijzen naar een school. Bij voorkeur is dit naar een school met onthaalonderwijs.

 

Onthaalonderwijs in het basisonderwijs
De basisscholen met extra lestijden voor anderstalige kinderen zijn niet elk schooljaar dezelfde. Dat is afhankelijk van het aantal anderstalige kinderen die zich inschrijven in een school. Onze trajectbegeleiders zijn op de hoogte welke deze scholen zijn.

 

Onthaalonderwijs in het secundair onderwijs
In de onthaalklas in het secundair onderwijs krijgen anderstalige leerlingen gedurende één jaar Nederlandse taallessen. Daarna stappen ze over naar een gewone klas. In West-Vlaanderen zijn er momenteel 13 secundaire scholen die onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) organiseren. Een nieuwkomer kan zich op elk ogenblik in de loop van het schooljaar in deze onthaalklas inschrijven.

Meer info >>

 

 

ggggg

Technisch Instituut Heilige Familie 
Oude Zak 38
8000 Brugge
Tel: 050 44 59 59
f
kk

GO Koninklijk Technisch Atheneum

Rijselstraat 7
8200 Sint-Michiels Brugge
Tel: 050 38 82 88
www.ktabrugge.be

 

Middelbare Steinerschool Vlaanderen
Astridlaan 86
8310 Assebroek
Tel: 050 37 00 75
www.steinerschoolbrugge.be

MSGO Drie Hofsteden
Hugo Verriestlaan 155
8500 Kortrijk
Tel: 056 21 40 79

 

 

Vrij Technisch Instituut 1
Beekstraat 21
8500 Kortrijk
Tel: 056 21 23 01

MSGO Grenslandscholen
Vander Merschplein 54
8930 Menen
Tel: 056 51 14 55

 

Scholengroep Sint-Michiel
Campus Zuid - Klein Seminarie-VABI
Zuidstraat 27, 8800 Roeselare
Tel: 051 26 47 26
www.sint-michiel.be

MSGO Instituut Louis Tant
Hugo Verrieststraat 68
8800 Roeselare
Tel: 051 22 62 39

 

 

Margareta-Maria Instituut
Handzamestraat 18
8610 Kortemark
Tel: 051 56 77 33
www.mmikortemark.be

OKAN Aan Zee
Koninklijk Atheneum Pegasus
Steensedijk 495, 8400 Oostende
Tel: 059 50 52 61
www.okanaanzee.be

 

Petrus & Paulus campus west
Sint-Lutgardisinstituut Oostende
Steenbakkersstraat 80
8400 Oostende
Tel: 059 55 39 70

 

GO Middenschool De Vierboete Nieuwpoort
Sint-Elisabethlaan 4
8660 De Panne
Tel: 058 41 26 71
www.campusdevierboete.be

  Bisschoppelijk College der Onbevlekte Ontvangenis
Karel Coggelaan 8
8630 Veurne
Tel: 058 31 14 74
www.collegeveurne.be
Sint-Bernarduscollege
Marktplein 5
8620 Nieuwpoort
Tel: 058 23 31 03
www.sintbernarduscollege.be
 

Onthaalonderwijs

Het Technisch Instituut Heilige Familie
Oude Zak 38
8000 Brugge
Tel: +32 50 44 59 59
www.tihf.be OndTechnisch Instituut Heilige Familie

Oude Zak 38
8000 Brugge
Tel: +32 50 44 59 59
www.tihf.beTechnisch Instituut Heilige FamilieOude Zak 38
8000 Brugge
Tel: +32 50 44 59 59
www.tihf.beerwijs voorziet onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het basis- en het secundair onderwijs. Dit onderwijs is sterk gericht op het leren van de Nederlandse taal en het aanleren van vaardigheden. Inburgering zal de leerplichtige minderjarige doorverwijzen naar een school. Bij voorkeur is dit naar een school met onthaalonderwijs.

 Onthaalonderwijs in het basisonderwijs

De basisscholen met extra lestijden voor anderstalige kinderen zijn niet elk schooljaar dezelfde. Dat is afhankelijk van het aantal anderstalige kinderen die zich inschrijven in een school. Onze trajectbegeleiders kunnen je informeren over welke scholen het gaat.

 

Technisch Instituut Heilige Familie
Oe Zak 38
8000 Brugge
Tel: +32 50 44 59 59
www.tihf.beOnthaalonderwijs in het secundair onderwijs

hOude Zak 388000 Brugge
Telud: +32 50 44 59 59
www.tihf.beTechnisch Instituut Heilige FamilieOude Zak 38
8000 Brugge
Tel: +32 50 44 59 59
www.tihf.beechnisch Instituut Heilige FamilieOude Zak 38
8000 Brugge
Tel: +32 50 44 59 59
www.tihf.beonthaalklas in hllet secundair onderwijs krijgen anderstalige leerlingen gedurende één jaar Nederlandse taallessen. Daarna stappen ze over naar een gewone klas. In West-Vlaanderen zijn er momenteel 6 secundaire scholen die  voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) organiseren. Een nieuwkomer kan zich op elk moment tijdens het schooljaar in een onthaalklas inschrijven.


Inschrijven

Wil je je kind inschrijven in een school van het Nederlandstalig onderwijs, en heb je nog vragen over het verloop van zo een inschrijving? De belangrijkste regels en nuttige tips lees je in de brochure “Inschrijven in een school in 15 vragen”.

 

 

 

 

 

 


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF