Advies en Begeleiding

Als dienst, organisatie, school,...  word je in je werking steeds vaker geconfronteerd met de interculturele samenleving. Misschien heb je etnisch-culturele minderheden in het personeel- of cliëntenbestand en bots je op eigen grenzen of die van de organisatie. Of je bereikt helemaal geen etnisch-culturele minderheden en je wil daar verandering in brengen. Via begeleiding en advies (op maat) wil het integratiecentrum van deSOM je organisatie, dienst of voorziening ondersteunen in het afstemmen op de interculturele samenleving.

De begeleiding van veranderingsprocessen vertrekt vanuit de unieke kenmerken en vragen van je organisatie. Medewerkers moeten zich herkennen in het gevoerde diversiteitsbeleid;  daarom werken we vanuit een participatieve benadering.

Aanpak

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kijken de diversiteitsmedewerkers van deSOM naar een mogelijke samen­werking.

De huidige en gewenste situatie in verband met interculturele diversiteit binnen de organisatie wordt geïn­ventariseerd. Daarnaast willen de diversiteitsmedewerkers inzicht krijgen in belangrijke waarden, normen, kennis en vaardigheden binnen de organisatie, in functie van een optimale afstemming van het aanbod.

Aan de hand van deze informatie wordt een voorstel uitgewerkt. Dit voorstel bevat een concreet stappenplan, met een tijdspad voor de samen te ondernemen activiteiten.

Regelmatig worden evaluatiemomenten ingelast om een optimale afstem­ming op specifieke wensen en de unieke situatie binnen de organisatie te garanderen.

Om duurzame verandering te waarborgen, worden de resultaten verankerd. Dit door kaders en systemen aan te bieden die de organisatie telkens kan toepassen bij diversiteitsuitdagingen.

Onze diensten

Binnen procesbegeleiding kunnen volgende aspecten aan bod komen:

  • analyse van de huidige stand van zaken (omgeving/organisatie);
  • adviesverlening;
  • begeleiding van missie- en visiebepaling op diversiteit;
  • sensibilisering en werken aan draagvlak;
  • opstellen van een beleidsplan en/of actieplan;
  • training en workshops op maat;
  • conflicthantering, omgaan met discriminatie, klare taal, communicatie.
  • het aanreiken van ons netwerk en expertise;
  • het opzetten en ondersteunen van projecten

Wie zijn onze klanten?


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF