Lokale besturen

Wij ondersteunen gemeentebesturen en OCMW’s bij het voeren van een beleid dat afgestemd is op de diversiteit in de samenle­ving. Inhoudelijk bieden wij
advies en begeleiding:

 • bij het opmaken van omgevingsanalyses en beleidsplannen;
 • bij het opzetten van beleidsparticipatie van personen met een migratiegeschiedenis;
 • bij het versterken van de sociale cohesie;
 • bij het verhogen van de toegankelijkheid van gemeentelijke en niet-gemeentelijke diensten en voorzieningen
 • bij het ondersteunen van een taalbeleid en taalpromotie;
 • over bijzondere doelgroepen zoals mensen zonder wettig verblijf, Roma en woonwagenbewoners;
 • over interlevensbeschouwelijke dialoog;
 • bij het bepalen van een missie en visie op diversiteit;
 • bij het werken aan draagvlak  rond diversiteit;
 • bij trainingen/vormingen/workshops op maat;
 • bij het aanreiken van goede praktijkvoorbeelden

Meer info?


Contacteer de consulent van jouw regio:

 

Draaiboek asielbuddy's

Organiseer je een buddyproject of ben je dat van plan? Dit draaiboek geeft je inspiratie voor nieuwe en bestaande buddyprojecten:

 • input bij elke fase van het project;
 • een schat aan ideeën en praktijkvoorbeelden;
 • concreet materiaal van bestaande buddyprojecten.

We werken het draaiboek regelmatig bij. Merk je dat jouw initiatief er niet in staat? Heb je zelf materiaal dat je wil delen? Laat het ons weten en stuur een mail naar Nielsen Vermont.

 

Van opvang naar samenleven

De instroom van vluchtelingen steeg. Steden en gemeenten kregen extra middelen om te kunnen inspelen op lokale noden Deze bundel biedt inspiratie voor lokale besturen:

 • 30-tal goede praktijken;
 • initiatieven binnen tewerkstelling, huisvesting, welzijn, vrije tijd;
 • vrijiwilligersinitiatieven.

De goede praktijken werden voorsteld op twee inspiratiedagen georganiseerd door de Agentschappen Integratie en Inburgering, VVSG en het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Kapstokken voor een lokaal integratiebeleid

Het beleid en de dienstverlening in uw gemeente afstemmen op de veranderende bevolking? Dit boek geeft u inspiratie voor integratie:

 • een schat aan ideeën en praktische informatie;
 • handig en overzichtelijk;
 • gebaseerd op de meest gestelde vragen.

Een uitgave van de vijf provinciale integratiecentra en het Kruispunt Migratie-Integratie.

 • Inspirerende praktijken. Honderden recente tips uit Vlaamse steden en gemeenten;
 • hete hangijzers. Hoe omgaan met weerstanden, vooroordelen, ergernissen?
 • ondersteuning, cijfers en subsidies.

Bestel gratis
Bent u lokale mandataris in West-Vlaanderen? Bestel dan uw gratis exemplaar door een mailtje te sturen naar:

Zolang de voorraad strekt.
Download hier de publicatie.

 


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF