Netwerkoverleg

Wil je collega's ontmoeten? Ervaringen, praktijken en methodieken met hen uitwisselen? Bekijk bij welk netwerkoverleg je kan aansluiten.

 

ROOII


ROOII staat voor Regionaal Ondersteunend Overleg rond Inburgering en IntegratieEen ROOII brengt dienst-, zorg- en hulpverleners samen die werken met mensen met een migratiegeschiedenis en/of woonwagenbewoners. Tijdens dit overleg kan je:

 • goede praktijken en methodieken uitwisselen,
 • beleidsadviezen en –signalen formuleren,
 • info of vorming krijgen over een specifiek thema,
 • afstemmings- en samenwerkingsmogelijkheden verkennen.

We organiseren het overleg in Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare.
Meer informatie? Bel of mail Lieselot Spillebeen - 0470 13 11 41.

Geplande ROOII's:

14/04/2016

ROOII Roeselare-Tielt (geannuleerd)
Programma
28/04/2016 ROOII Kortrijk
Programma
12/05/2016 ROOII Brugge
Programma
19/05/2016 ROOII Kortrijk (herneming ROOII 17/11/2015)
Programma
26/05/2016 ROOII Oostende
Programma

Platformwerkgroep onderwijs


Via dit platform kunnen schooldirecties, zorg- en GOK-leerkrachten van het basisonderwijs

 • elkaar ontmoeten,
 • goede praktijken en methodieken uitwisselen,
 • vormingsbehoeften onder de aandacht brengen.

We organiseren dit platform twee keer per jaar in samenwerking met de Stedelijke integratiedienst, het onderwijsopbouwwerk en de CLB’s. En dit in Kortrijk, Menen, Waregem en Roeselare. Meer informatie? Bel of mail Francky Maiheu - 0495 27 73 43.

Provinciale uitwisseling zomerscholen


Dit platform dient als plaats waar organisatoren van zomerscholen:

 • lesmaterialen en ervaringen kunnen uitwisselen,
 • collega’s kunnen ontmoeten,
 • werkingen kunnen afstemmen,
 • vormingsnoden kunnen detecteren en doorgeven.

We organiseren deze uitwisseling twee keer per jaar. 
Meer informatie? Bel of mail Daria Ashurova - 0479 38 56 98.

LID-overleg


LID staat voor Lokale Integratiedienst. Het LID-overleg is een overleg met

 • de provincie West-Vlaanderen,
 • de steden met een integratiedienst,
 • het Agentschap Binnenlands Bestuur,
 • het Agentschap Integratie en Inburgering.

Bedoeling is om informatie uit te wisselen, doelstellingen af te stemmen, samen te werken en aan intervisie te doen. We organiseren dit overleg op regelmatige basis. Meer informatie? Bel of mail Leen Steeland - 0495 51 92 77.

LOP


Een Lokaal Overlegplatform Onderwijs (LOP) brengt lokale partners samen die via overleg de gelijke onderwijskan­sen van de jongeren in hun werkingsgebied mee kunnen helpen realiseren. De deelnemers aan een LOP zijn vastgelegd in het GOK-decreet. Er zijn LOP’s voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs.

Lokale deelnemers aan een LOP:

 • Scholen
 • CLB’s en hun besturen
 • Vertegenwoordigers van ouderverenigingen
 • Lerarenvakbonden
 • Vertegenwoordigers van leerlingenraden
 • Verenigingen waar armen het woord nemen
 • Agentschap Integratie en Inburgering
 • Etnisch-culturele verenigingen
 • Schoolopbouwwerk
 • Gemeentebesturen
 • Relevante socioculturele en economische partners

Als Agentschap nemen we deel aan alle LOP’s basis- en secundair onderwijs in West-Vlaanderen. Zo kunnen we noden en behoeften detecteren en aankaarten, net zoals hiaten en knelpunten. Daarnaast brengen we ook onze expertise in in het omgaan met etnisch-culturele minderheden en brengen we relevante eigen diensten onder de aandacht.
 

Meer informatie? Bel of mail onze medewerkers:


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF