Omgaan met diversiteit

De toenemende diversiteit in de samenleving roept bij heel wat mensen vragen op. Deze vorming kan je ondersteunen in het zoeken naar oplossingen op die vragen.

 

Wat komt aan bod?

Tijdens een gesprek bespreken we je noden. Daarna kiezen we relevante elementen voor deze vorming.

Mogelijke thema's:

  • Wat is diversiteit? En hoe kan je hiermee omgaan? 
  • Wat is je eigen referentiekader? Welke rol speelt het in het omgaan met diversiteit? Wat zijn mogelijkheden, grenzen en beperkingen?
  • Wat is cultuur? Welke rol spelen cultuurverschillen in communicatie? En hoe kan je omgaan met cultuur­gebonden vragen en problemen?
  • Wat is integratie? Wanneer is iemand geïntegreerd? Wat wordt er verwacht, en zijn die verwachtingen realistisch?
  • Is kennis van een cultuur noodzakelijk als je in contact komen met mensen uit andere culturen? Wat zijn voordelen en valkuilen?
  • Hoe ga je om met problemen die cultuurgebonden lijken?
  • Wat zijn vooroordelen en stereotypen? En hoe kan je hiermee omgaan?

 

Voor wie?

Voor iedereen die zich wil verdiepen in het thema diversiteit.

 

Meer info?

Bel of mail Stefanie Sercu - 0483 32 46 83.

 


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF