Onderwijs

Wij begeleiden scholen bij het voeren van een diversiteitsbeleid. Dit wil zeggen dat de school rekening houdt met en actief gebruik maakt van de diversiteit van de leerlingen in de klas en de diversiteit in de samenleving. Inhoudelijk bieden wij advies en begeleiding:

  • bij missie- en visiebepaling op diversiteit;
  • bij de analyse van de huidige situatie en gewenste situatie;
  • bij de opmaak van actieplannen;
  • bij het verhogen van de ouderbetrokkenheid;
  • bij het opzetten en verankeren van concrete initiatieven zoals huiswerkbegeleiding en ouderavonden;
  • bij het constructief omgaan met talendiversiteit.

 

Meer info?

Contacteer ons.

 

Constructief omgaan met talendiversiteit

deSOM pleit ervoor in onderwijs en opvoeding constructief om te gaan met talendiversiteit.
Dit betekent  dat naast het bevorderen van de Nederlandse taalvaardigheid als belangrijkste doel en middel tot schoolsucces, er ook aandacht wordt geschonken aan de thuistaal en dat het belang van deze thuistaal in de ontwikkeling van een kind wordt erkend.
Je leest er meer over in onze visietekst.

Met het aanbod ’constructief omgaan met talendiversiteit’ bieden we begeleiding en ondersteuning bij mogelijkevragen rond omgaan met talendiversiteit in onderwijs en opvoeding.

 

 


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF