Tewerkstelling

Wij begeleiden organisaties uit de tewerkstellingssector bij het voeren van een diversiteitsbeleid. Dat wil zeggen dat de organisatie rekening houdt met en actief gebruik maakt van de diversiteit in de samenleving. Inhoudelijk bieden wij advies en begeleiding:

  • bij missie- en visiebepaling op diversiteit;
  • bij de analyse van de huidige situatie en gewenste situatie;
  • bij de opmaak van actieplannen;
  • bij het werken aan toegankelijkheid;
  • bij het opzetten en verankeren van concrete initiatieven.


Meer info?

Bel of mail Purdey Van Heghe0483 48 52 98.


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF