Vrije Tijd

Wij begeleiden organisaties uit de brede culturele sector bij het voeren van een diversiteitsbeleid. Dat wil zeggen dat de organisatie rekening houdt met en actief gebruik maakt van de diversiteit in de samenleving. Inhoudelijk bieden wij advies en begeleiding:

  • bij missie- en visiebepaling op diversiteit;
  • bij de analyse van de huidige situatie en gewenste situatie;
  • bij de opmaak van actieplannen;
  • bij het werken aan toegankelijkheid;
  • bij het opzetten en verankeren van concrete initiatieven.
     

Meer info?

Bel of mail Isolde Dubus - 0470 13 10 41.

 

 

NIEUW: Brochure: Een divers publiek bereiken. 

 

Heel wat organisaties uit de vrijetijdssector doen reeds inspanningen of willen inzetten op het beter toegankelijk maken van hun werking voor een divers publiek. Dit houdt in een goede afstemming van het aanbod op alle burgers in de samenleving, inclusief etnisch-culturele minderheden.

Met deze brochure willen we een aantal inzichten, handvaten en tips aanreiken om om te gaan met de uitdagingen en om werk te maken van de toegankelijkheid van jouw organisatie en jouw aanbod voor een divers publiek, met focus op de groep etnisch culturele minderheden.


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF