Interculturele competenties

Verwacht je organisatie dat je intercultureel competent bent? Maar wat betekent 'intercultureel competent'? Zoek het uit tijdens deze vorming.


Wat komt aan bod?

  • Je krijgt een theoretisch kader en zoekt een duidelijke invulling van het begrip 'interculturele competentie'.
  • Je koppelt de theorie aan je huidige en toekomstige professionele uitdagingen.
  • Je wisselt tips en ervaringen uit.


Voor wie?

Vorming voor wie zijn interculturele competenties wil verbeteren.


Meer informatie?

Bel of mail Stefanie Sercu - 0483 32 46 83.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF