KAN-GA

Het project KAN-GA start opnieuw in Oostende.
 

KAN-GA?

Een kanga is een doek van dun katoen. Moeders uit alle werelddelen gebruiken het als draagdoek voor hun baby. Het project wil moeder en kind versterken door enerzijds de letterlijke en figuurlijke (kanga)band losser te maken en anderzijds de moeder te versterken als individu, wat de ontwikkeling van het kind ten goede komt. 

 

Voor wie is KAN-GA bedoeld?

De deelnemers zijn laaggeletterde moeders uit derde landen met kinderen tussen 0 en 3 jaar.

 

Waarover gaat KAN-GA?

Tijdens een 50-tal bijeenkomsten van 2,5 uur

  • leren de mama’s Nederlands,
  • krijgen ze opvoedingsondersteuning,
  • maken ze kennis met kinderopvang,
  • leren ze over leven in België: werken, wonen, onderwijs, hun rechten en plichten en nog veel meer.

Na deze bijeenkomsten wordt elke deelnemer verder begeleid en opgevolgd.

 

Geïntegreerd project

Het Agentschap Integratie en Inburgering werkt voor dit project samen met CKG Kapoentje en CBE Brugge-Oostende-Westhoek. Het project wordt mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

 

Meer informatie?

Bel of mail de coördinator van KAN-GA:

Els Soenens
0488 79 04 44


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF