RoeSeLare for Work

RSL for Work?

RSL for Work is een project dat kwetsbare inburgeraars in RoeSeLare toeleidt naar de arbeidsmarkt. Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt hiervoor samen met Stad Roeselare, VDAB, Tot Uw Dienst vzw, Groep Intro vzw en Welzijnshuis Roeselare. Het project komt tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds en loopt van 1 oktober 2016 tot 31 december 2017.

Integratie door werk

RSL for Work begeleidt inburgeraars naar werk, terwijl ze Nederlands leren. Een aanpak die vrij uniek is in Europa. Het gaat niet louter om een toeleiding naar werk, maar om een traject naar duurzame arbeid. De intensieve en gepersonaliseerde aanpak maakt het mogelijk dat inburgeraars een duurzame job vinden. Of een opleiding of stage volgen en zo op eigen krachten minder precair werk vinden. Het project streeft naar een duurzame integratie in de samenleving en zelfredzaamheid. Er is aandacht voor het individu, Nederlands oefenen en het uitbouwen van interculturele netwerken.

Voor wie?

RSL for Work richt zich op personen die een inburgeringstraject volgen, in het kader van het Vlaams inburgeringsbeleid. De focus ligt op inburgeraars die willen werken, maar de stap naar werk (nog) niet op eigen kracht zetten door taal- en welzijnsfactoren of door het gebrek aan geschikte begeleiding naar werk. Voorbeelden van deze factoren zijn beperkte (beroeps)kwalificaties of niet-erkende beroepskwalificaties, problemen met huisvesting en de familiale situatie, een onduidelijk of onrealistisch jobdoelwit, een trauma enzovoort.

Pakket van screening, oriëntatie, job- en taalcoaching

Tijdens het inburgeringstraject biedt RSL for Work een pakket van screening, oriëntatie, job- en taalcoaching. Deze vormen de rode draad doorheen het ganse RSL for Work-traject. Coaches van Groep INTRO vzw en Tot Uw Dienst vzw zorgen voor de begeleiding van dit pakket gedurende zes maanden. Ze vertrekken vanuit de eigenwaarde van de inburgeraar en zijn culturele achtergrond om diens talenten zo vroeg mogelijk te ontdekken.

Wat gebeurt er tijdens het traject?

Het traject RSL for Work bestaat uit:

  • Individuele coaching gesprekken: De coach stelt samen met de inburgeraar een persoonlijk ontwikkelingsplan op en biedt taalcoaching volgens het gekozen doel. Het resultaat is een jobdoelwit, een opleiding, een vorm van werkplekleren op maat of de opstart van een regulier begeleidingstraject.
  • Individuele en collectieve oriëntatie- en/of ontwikkelmodules: De inburgeraars maken kennis met beroepen en met de regionale arbeidsmarkt via bezoeken aan bedrijven, interimkantoren, de RVA, het ondernemingsloket ... en bespreken thema’s zoals transport in de regio, personal branding en solliciteren.
  • Arbeidsverkenning: Via vrijwilligerswerk, beroepsverkennende stages of beroepsinlevingsstages brengen coach en inburgeraar vaardigheden en interesses in kaart. Bedrijven en organisaties die de inburgeraars tewerkstellen kunnen rekenen op de dienstverlening van het Agentschap Integratie en Inburgering.
  • Afronding of overdracht: Elke deelnemer krijgt een afronding of overdracht naar een vervolgtraject voor  werk bij VDAB, OCMW of een andere partner.
  • Eindverslag: Het eindverslag brengt de persoonlijke kwaliteiten, sterktes, valkuilen en bedreigingen in kaart. De inburgeraar krijgt een duidelijk advies over de haalbare jobdoelwitten en de nodige acties.


Resultaten

De resultaten van RSL for Work zijn veelbelovend. Het aantal gerealiseerde trajecten in 2016 ligt een stuk hoger dan wat verwacht werd.

 

Toeleidingen vanuit AgII

Opgestarte trajecten

Vooropgesteld doel

32

26

Gerealiseerd in 2016

52

42

 De deelnemers boeken resultaten in:

  • jobs;
  • opleidingen bij VDAB, CVO en Mentor: bijvoorbeeld ruwbouwbad, opleiding verkoop, heftruck, keukenmedewerker, sanitair, naaiatelier, lassen, huishoudhulp, hout …;
  • erkenning van diploma’s en ervaringsbewijzen;
  • stages: biostage, beroepsverkennende stage.

 

Meer informatie?

Bel of mail Elke Laforce - 0479 33 69 44.

 


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF