Safar miljard!

In maart 2016 start Safar miljard, een gloednieuw project. We organiseren Safar miljard in Kortrijk, Menen en in Roeselare.
Download de flyer voor Kortrijk en Menen
Download de flyer voor Roeselare


Safar miljard?

Verschillende inburgeraars ervaren het aangeboden traject als een ontdekkingsreis. ‘Safar’ – [Safaare] in het Farsi en [Safar] in het Pashtu – staat voor reis, expeditie of tocht. Al dan niet met hindernissen onderweg.

Uitzoeken wie je bent en welke rol je zelf kan opnemen in een nieuw land is geen evidente opdracht. Voor velen een traject met vallen en opstaan. Wie doorzet, komt er vaak sterker uit. Miljard! Maar het komt voor elkaar. 

 

Voor wie is Safar miljard bedoeld?

De deelnemers zijn jongvolwassen nieuwkomers tussen 16 en 18 jaar, afkomstig uit landen buiten de Europese Unie. De jongeren wonen maximum vijf jaar in België.

 

Waarover gaat Safar miljard?

De jongvolwassen nieuwkomers krijgen individuele begeleiding, alsook lessen over leven in België tijdens en na de zomer.

Individuele begeleiding
Elke jongere krijgt een trajectbegeleider. De begeleider:

  • helpt je nadenken over je toekomst,
  • antwoordt op je vragen of zoekt iemand die het antwoord weet,
  • komt naar jouw school als vertrouwenspersoon.

In Kortrijk en Menen begeleidt Nadia Srasra de jongvolwassenen. In Roeselare kan je terecht bij Razwana Zubair.

Cursus over leven in België
De jongeren volgen in groep lessen over leven in België: werken, wonen, studeren, vrije tijd en nog veel meer. Het gaat niet om pure kennisoverdracht waarbij de leerkracht vertelt en de deelnemers luisteren. Het leren en ontdekken gebeurt aan de hand van activiteiten en methodieken.

Elkaar ontmoeten na de zomer

Tijdens de zomermaanden volgen ze een intensieve cursus. In het najaar van 2016 zijn er terugkomsessies. In totaal gaat het over 60 uur les.Na deze bijeenkomsten wordt elke deelnemer verder begeleid en opgevolgd.

 

Geïntegreerd project

Het Agentschap Integratie en Inburgering werkt voor dit project samen met CKG Kapoentje en CBE Brugge-Oostende-Westhoek. Het project wordt mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

 

Meer informatie?

Bel of mail projectmedewerker Isolde Dubus via 0470 13 10 41 of isolde.dubus@integratie-inburgering.be.

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF