Welkom dienst

Welkom op de webpagina voor diensten. Hier vind je echt alles wat diensten die met tolken werken nodig hebben. Je kan hier allerlei documenten downloaden zoals de registratiefiche en de aanvraagfiche voor vertalingen. Daarnaast vind je ook informatie via de Gids, de nieuwsbrief, nuttige links, enz... Ook met een klacht kan je via de website bij ons terecht. Neem gerust even de tijd om door de webpagina’s heen te surfen. We wensen je een aangename ontdekkingstocht toe!

 

Wie kan beroep doen op ons?

Wij zijn er voor West-Vlaamse diensten uit de sociale sector, niet voor particulieren.

   Openbare dienstverlening

   Tewerkstelling / Onderwijs

   Gezin en maatschappelijk welzijn

   Sociale huisvesting

   Gezondheid

   Opvang asielzoekers

   Geestelijke gezondheidszorg

   Sociaal-culturele sector

   Onthaal / integratie / inburgering

   Preventie en veiligheid

   Juridische sector

 

 


Om beroep op ons te kunnen doen sluit je eerst een samenwerkingsovereenkomst met ons af. Pas dan kan je een aanvraag plaatsen.
Let wel, de Sociaal Tolken- en Vertaaldienst kan steeds een tolk- of vertaalopdracht weigeren als die inhoudelijk strijdig is met de visie van onze organisatie. Gelieve steeds de afspraken in onze Gids na te leven.
We zien alvast uit naar een fijne samenwerking!

 

Heb je nog geen samenwerkingsovereenkomst met ons afgesloten? Klik hier.


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF