Tolk aanvragen

Sinds 1 maart vraag je tolken aan via je webaccount!

Op 1 maart 2017 start het Agentschap Integratie en Inburgering met een uniforme dienstverlening voor sociaal tolken ter plaatse. Dat betekent dat de werkwijze van de Dienst Sociaal Tolken en Vertalen verandert. Zo kan u voortaan een tolk ter plaatse aanvragen via een webportaal. Meer informatie vind je op de sociaal tolken en vertalen-pagina op onze website. Vragen? Lees meer hieronder of mail ons op STV@integratie-inburgering.be.

 

Wat kan de dienst Sociaal Tolken en Vertalen doen voor jou?

Bij ons kan je als dienst of organisatie terecht wanneer je een sociaal tolk ter plaatse nodig hebt. Wij helpen jou in je zoektocht naar een sociaal tolk om kwaliteitsvolle en toegankelijke communicatie in je dienstverlening mogelijk te maken. Wij zijn er niet voor particulieren.

Sociaal tolken gebeurt vanuit het Nederlands naar een andere taal en omgekeerd. Naast de courante Europese talen, bieden wij ook niet-Europese talen.

 

Hoe vraag ik een sociaal tolk aan?

Beroep doen op de dienst Sociaal Tolken en Vertalen kan enkel met een samenwerkingsovereenkomst (d.d. 26 januari 2017). Heb je al een overeenkomst? Dan ontvang je van ons een activeringsmail en kan je met het emailadres dat je opgaf en een zelfgekozen paswoord toegang verkrijgen tot je webaccount. Via dit account kan je een tolk ter plaatse aanvragen.

De tolkaanvraag gebeurt minstens 2 werkdagen voor het geplande gesprek met de tolk. Ten laatste 1 werkdag voor de tolkopdracht krijg je bevestiging of er al dan niet een tolk kan aanwezig zijn.

 

Wat kost een tolkopdracht?

  • € 8 voor het eerste uur tolken (forfaitair bedrag), 
  • € 2 per begonnen kwartier vanaf het tweede uur
  • vervoerskosten: € 0,33 per km (max. 150 km) of de werkelijke kost van het openbaar vervoer

Wachttijden tellen als tolkduur en worden ook aangerekend. Eventuele subsidies voor sociaal tolkopdrachten zijn lokaal georganiseerd. Informeer bij je stads- of gemeentebestuur of zij dit voorzien voor jouw dienst.

 

Kan ik een opdracht annuleren?

  • tijdige annulering: kosteloos
  • de dag zelf / laattijdige annulering: annulatiekost van €8 + vervoerskosten indien tolk al onderweg was. Mail de prestatiefiche ingevuld en ondertekend binnen 5 werkdagen naar STV@integratie-inburgering.be

Telefonisch via 056 74 21 52  of via STV@integratie-inburgering.be
Enkel tijdens de openingsuren van onze dienst.

 

Hoe verloopt een tolkgesprek?

De tolk komt aan en meldt zich bij het onthaal. Verwelkom en informeer kort de tolk. (Is de cliënt er al, moet er even gewacht worden,...) Laat de tolk wachten in een aparte ruimte, gescheiden van de cliënt, want de tolk moet neutraal en objectief kunnen zijn voor het gesprek. Plaats in de gespreksruimte de stoelen in een driehoeksopstelling. Haal zowel tolk als cliënt binnen voor het gesprek. Laat de tolk bij aanvang van het gesprek een introductie doen. Dit zijn de ‘spelregels’ van het tolken en noodzakelijk voor het creëren van de juiste setting voor het gesprek. Spreek in de ik-vorm, dit spaart tijd en is makkelijker te tolken. Na het gesprek vul je de prestatiefiche in, hier noteer je o.a. de exacte duur van de opdracht. Indien de tolk niet of laattijdig op afspraak was, of je cliënt was afwezig: verwittig onze dienst.
 

 

 


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF