Tolken

Afsprakenkader

Een sociaal tolk die een opdracht uitvoert, tolkt binnen de sociale sector in West-Vlaanderen. De tolk tolkt altijd van het Nederlands naar de andere taal en omgekeerd. De tolk tolkt enkel consecutief, ook als er getolkt wordt voor een groep. De sociaal tolk heeft altijd de opdrachtfiche, de registratiefiche en de badge bij zich, past de deontologische code sociaal tolken toe in de praktijk en handelt volgens de samenwerkingsafspraken met de Sociaal Tolken- en Vertaaldienst gemaakt.

Wat is een tolkopdracht? Hoe krijg ik een tolkopdracht? Wanneer is een tolkopdracht van mij? Kan ik annuleren? Hoe lang is de wachttijd voor een tolkaanvraag?

Extra informatie? Raadpleeg de Gids sociaal tolken en vertalen.

 

Vergoeding

In onderstaande tabel kan je terugvinden wat de vergoedingen zijn in 2014. Bij annulering door de aanvrager de dag zelf ontvang je het forfaitair bedrag van de vergoeding.

VERGOEDINGEN 2014

VRIJWILLIGERS

ZELFSTANDIGEN

Niet gecertificeerd


Gecertificeerd
(enkel gecertificeerde taal)

Niet gecertificeerd

Gecertificeerd
(enkel gecertificeerde taal)

€ 23 per opdracht forfaitair

€ 30 per opdracht forfaitair


€ 23 forfaitair voor eerste uur + € 5 per begonnen bijkomend kwartier


€ 30 forfaitair voor eerste
uur + € 7,5 per begonnen bijkomend kwartier

€ 0,10 per km vanaf 33ste km van totale afstand (heen en terug)


Hoe vergoeding verkrijgen? Raadpleeg de Gids sociaal tolken en vertalen.

 

Statuut vrijwilliger

Een vrijwilliger is zelf verantwoordelijk voor het toezien op het wettelijk maximumbedrag van €1308,38 vrijwilligersvergoedingen in 2013 om belastingvrij te blijven.
In bepaalde situaties moet een vrijwilliger toestemming vragen aan externe instanties om te mogen tolken. Een vrijwilliger is verzekerd door het Agentschap Integratie en Inburgering. Een vrijwillig tolk is volledig vrij zich ook te engageren voor een andere regio.

Extra informatie? Raadpleeg de Gids sociaal tolken en vertalen.

 

Statuut zelfstandige

Een zelfstandige in hoofd- of bijberoep kan onbeperkt tolkopdrachten uitvoeren en is belastingplichtig. Een zelfstandig tolk krijgt altijd als eerste de opdracht aangeboden en krijgt dus voorrang. Een zelfstandige is niet verzekerd door het Agentschap Integratie en Inburgering. Een zelfstandig tolk is volledig vrij opdrachten voor derden uit te voeren.

Extra informatie? Raadpleeg de Gids sociaal tolken en vertalen.


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF