Vertalers

Afsprakenkader

Een sociaal vertaler vertaalt voor de sociale sector in West-Vlaanderen. De vertaler vertaalt altijd van of naar het Nederlands, en vertaalt enkel informatieve of administratieve teksten. De vertaler heeft het certificaat sociaal vertalen en heeft een zelfstandig statuut. De sociaal vertaler past de code sociaal vertalen toe in de praktijk en handelt volgens de samenwerkingsafspraken met de Sociaal Tolken- en Vertaaldienst gemaakt.

Wat houdt een vertaalopdracht in? Hoe krijg ik een vertaalopdracht? Wanneer is een vertaalopdracht van mij? Kan ik annuleren?...

Extra informatie? Raadpleeg de Gids sociaal tolken en vertalen.

 

Vergoeding

We voorzien €0,82 per regel van 60 aanslagen. Bij annulering door de aanvrager, ontvang je het minimumforfait van 12 regels.

Hoe je vergoeding verkrijgen? Raadpleeg de Gids sociaal tolken en vertalen.

 

Opleiding

Een sociaal vertaler moet het certificaat sociaal vertalen behaald hebben.

Extra informatie? Voor info over het opleidingstraject en de certificeringsproef sociaal vertalen, klik hier.


webdesign by ITAFdesign, part of ITAF